Vet du inte också hur man får ett skatteavdrag för utbildning?

ekonomi

För många är det fortfarande okäntdet faktum att några av de pengar som spenderas på att få en utbildning kan returneras till din plånbok. Hur får man ett skatteavdrag för undervisning? Nu kommer vi att överväga i detalj, i vilka fall det läggs, för vilket maximalt belopp som kan beräknas och vilka åtgärder som ska vidtas från din sida.

hur man får ett skatteavdrag för utbildning
Så, skatteavdraget för utbildning i en körskola ellernågon annan är ekonomi i form av personlig inkomstskatt, som kan returneras till din personliga budget. Hur beräknas det maximala beloppet? Beräkna din totala inkomst för året före skatt och ta 13% - det här är den skatt som du betalar, det är det maximala antalet sociala avgifter. Hur får man ett skatteavdrag för undervisning från dessa pengar? Beräkna hur mycket du har spenderat på utbildning under samma år och ta 13% av det. Om det mottagna numret inte överstiger det föregående, kommer så mycket att återbetalas till dig, om tvärtom - du kan bara räkna med det maximala värdet av de betalade skatterna. Du kan säga att avdraget betalas från dina medel, som mottogs i budgeten i form av personlig inkomstskatt, mer än vad du inte kan få.
skatteavdrag för körning i körskola


Det finns några fler funktioner. För det första måste utbildningsinstitutionen, med vilken kontraktet ingicks, nödvändigtvis ha en licens. Hur får man ett skatteavdrag för undervisning? Samla in det nödvändiga dokumentpaketet (ansökan om avdrag, det andra för en återbetalning, en kopia av avtalet med utbildningsinstitutet och dess licenser, betalningsbevis för betalning, intyg om avslutad utbildning och 2-NDFL för dig). Skatteinspektionen måste gälla före utgången av tre år från det att utbildningen ägde rum. Det vill säga att få ett avdrag för det första året, när en ung man redan har examen från universitetet, kommer inte att fungera. Utsätt därför inte problemet permanent, kontakta skattemyndigheterna varje år.

Varje medborgare i landet har rätt till avdrag. Detta inkluderar: egen utbildning (någon); Studera naturliga barn (heltid, innan de når 24 års ålder); utbildning av barn i vården (heltid, upp till 18 år) eller tidigare i vården av (heltid, upp till 24 år); gradssläktingar bror / syster (heltid och 24 år). Make eller maka undervisning avdraget är inte tillgänglig. De måste ta hand om honom. Rätten till avdrag avbryts om medlen har använts moderskap kapital eller utbildning betald av arbetsgivaren (utom när arbetstagaren återvänder sedan det belopp som betalats från löner, till exempel).

kan jag få skatteavdrag för utbildning i körskola
Hur får man ett skatteavdrag för undervisning? Betalning görs endast för den period då undervisningsbeloppet betalades. Om det betalades i en schablonbelopp för alla åren och 13% av avgiften överskrider det tillåtna tröskelvärdet, brinner återstoden av rester, det kan inte tas emot inom ett annat år. Så tänk igenom frågan i förväg. Kanske är det värt att betala en avgift för att studera kurser och skriva en ansökan till skatt årligen. Om avtalet ingås mellan utbildningsinstitutionen och föräldern och kvittot för betalning är registrerat i samma namn kommer det inga problem. Om alla dokument skrivs ut i barnets namn måste fadern eller mamman bevisa rätten till avdrag för domstolen. Därför formalisera direkt kontraktet till en av föräldrarna så att det senare inte finns några onödiga frågor från skatteinspektionen.

Kan jag få skatteavdrag för utbildning i körskola? Det är möjligt, under samma förutsättningar.